1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng khi:

– Khách hàng mua hàng và tiến hành thanh toán tại website Phukienngoctai.vn.

– Khi các bạn tương tác với cửa hàng như: gọi điện, chat, …vì lý do nào đó.

–  Khi khách hàng gửi phản hồi cho cửa hàng.

Dữ liệu cá nhân mà Phụ kiện Ngọc Tài thu thập gồm có:

– Họ, tên.

– Số điện thoại.

– Mã bưu điện

– Địa chỉ.

– Mail khách hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp như sau:

–  Xác nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng.

– Để thực hiện các điều khoản bảo hành của chúng tôi.

– Để bảo vệ an toàn về quyền lợi của khách hàng.

– Để chăm sóc khách hàng, thông báo tới khi có chương trình ưu đãi mới.

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân bằng cách:

– Thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên hệ thống. Chỉ 1 số nhân viên tại cửa hàng mới có quyền truy cập.

– Chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân khách hàng.

2. Các điều khoản tại Phụ kiện Ngọc Tài

– Chính sách hướng dẫn mua hàng.

– Chính sách đổi trả hàng.

– Chính sách thanh toán.

– Chính sách bảo hành.

– Chính sách bảo mật thông tin cá nhân.